Stal żaroodporna

Stal żaroodporna – jest to stal odporna na korozyjne działanie gazów utleniających w wysokich temperaturach (korozja chemiczna}, jest odporna na ścieranie oraz topnienie pod wpływem wysokiej temperatury oraz działając okresowo lub stale pod ich wpływem. Górna granica żaroodporności wynosi 800 – 1200 St. C w zależności od składu.

Zastosowanie  znajdują w różnego rodzaju urządzeniach czy pomieszczeniach narażonych na działanie ognia .Ze stali żaroodpornych i żarowytrzymałych wykonuje się elementy pieców, kotłów parowych, wentylatory do gorących gazów, skrzynki do nawęglania, komory spalania turbin gazowych oraz zawory tłokowych silników spalinowych,

stal żaroodporna linstar

OFERUJEMY

  • Rury z/sz , b/sz,

  • tuleje,

  • blachy,

  • wypałki,

  • pręty,

  • armatura.

DOSTĘPNE GATUNKI

ŻAROODPORNOŚĆ STALI

Żaroodporność stali wynika głównie z możliwości tworzenia się na jej powierzchni zwartej zgorzeliny (pasywacja). Do temperatury ok. 560 °C utlenianie żelaza zachodzi stosunkowo wolno (powstaje Fe3O4, magnetyt), zaś powyżej tej temperatury zgorzelinę w większości tworzy FeO (wustyt), który krystalizuje z nadmiarem atomów tlenu (roztwór stały), co ułatwia dyfuzję jonów żelaza i przyspiesza utlenianie.

Stale żaroodporne zawierają w swym składzie dodatki stopowe o większym powinowactwie do tlenu niż żelazo, takie jak: krzem, aluminium, chrom.

W zależności od składu chemicznego można rozróżnić np. stale chromowe lub chromowo-niklowe, jednak bardziej rozpowszechniona jest klasyfikacja tych stali ze względu na ich strukturę. Rozróżnia się tu stale ferrytyczne, ferrytyczno-perlityczne, ferrytyczno-austenityczne i austenityczne. Stale o strukturze ferrytycznej i ferrytyczno-perlitycznej wykazują wysoką odporność na utlenianie, jednak nie nadają się do pracy przy większych obciążeniach mechanicznych.

Polska Norma PN-XX/H-86022 podaje szereg stali żaroodpornych i żarowytrzymałych, między innymi oznaczane symbolami: H5M, H6S2, 2H17, H13JS, H18JS, H24JS, H25T, H26N4, H18N9S, H23N13, H20N12S2, H23N18, H25N20S2, H25N20S2, H18N25S2.

 GATUNEK  TEMP ZASTOSOWANIE
 H13JS   950 Szyny, kołpaki, rury do pieców przemysłowych, części żaroodporne kotłów parowych i aparatów
 H13JS  1050 Części suszarek do mas plastycznych , komór próżniowych, podpory dla przegrzewaczy, pary
 H24JS  1200 Części zdmuchiwaczy sadzy
 H25T  1100 Części mało obciążone mechanicznie, płyty denne, szyny , ruszty, mufle, części palników osłony termopar
 H26N4  1100 Części pieców prażalniczych i przemysłowych, części przenośników, szyny nośne
 H18N9
H23N13
 850 Obciążone mechanicznie części aparatury przemysłowej
 H20S12S2  1050 Części obciążone mechanicznie, pracujące w wysokich temperaturach
 H25N20S2
H23N18
 1150 Silnie obciążone mechanicznie części urządzeń do konwersji metanu,
pirolizy gazów, kosze do wypalania porcelany
  H18N25S2  1100  Stosowana tylko w przypadkach produkcji wg licencji
H16N36S2  1100 Części pieców do obróbki cieplnej, wyrobów ze stali, wypalania
porcelany i wyrobów ceramicznych
Zadzwoń i poznaj naszą ofertę!
Jeżeli w Tabeli rozmiarów nie ma tego, którego szukasz – Zadzwoń! Udzielimy Ci odpowiedzi na każde Pytanie