Różnica między blachą ze stali nierdzewnej zimnowalcowaną, a gorącowalcowaną

WALCOWANIE NA ZIMNO I NA GORĄCO

Tradycyjnie jako produkt płaski przyjmuje się blachę o grubości poniżej 3mm, co wynika z faktu, że kiedyś zakres grubości blach walcowanych na gorąco kończył się właśnie na 3mm.

Grubości mniejsze walcowano na zimno. Obecnie na gorąco można walcować blachy do grubości 1,2mm, a nawet mniejszej.

Pod względem technologicznym walcowanie na gorąco odbywa się powyżej temperatury rekrystalizacji stali i wymaga mniejszych oporów odkształcenia i co się z tym wiąże mniejsze zużycie energii.

Materiał w wyniku walcowania nie umacnia się. Wadą walcowania na gorąco jest powstawanie zgorzeliny w wyniku utleniania powierzchni stali, którą należy usunąć np. przez wytrawianie.

różnica między blachą zimnowalcowaną a gorącowalcowaną

ZACHOWANIE TOLERANCJI WYMIARÓW, GRUBOŚCI I SZEROKOŚCI

Kolejny problem dotyczy zachowania tolerancji wymiarów, grubości i szerokości oraz jakości powierzchni. Walcowanie na gorąco nie powoduje zmiany własności mechanicznych ani fizycznych materiału.

Walcowanie na zimno umożliwia uzyskanie cieńszych blach i wyższej jakości powierzchni oraz tolerancji wymiarów, a w kolejnych etapach także nadanie specjalnych wykończeń powierzchni przez szlifowanie, polerowanie itd., choć niektóre wykończenia są również dostępne dla produktów gorącowalcowanych. W wyniku walcowania na zimno własności mechaniczne ulegają zmianie, materiał się umacnia, wzrasta wytrzymałość na rozciąganie, granica plastyczności, twardość a spada wydłużenie i przewężenie.

JAKOŚĆ WYKOŃCZENIA POWIERZCHNI I TOLERANCJE POMIAROWE

Główna różnica między zimno a gorącowalcowaną blachą polega na jakości wykończenia powierzchni i tolerancjach wymiarowych.

Gdy wymagana jest wyższa jakości powierzchni lub specjalnie umocnionego materiału to stosuje się blachy zimnowalcowane. Gdy materiał będzie dalej poddawany przeróbce lub jakość powierzchni ma drugorzędne znaczenie to stosuje się blachy gorącowalcowane. Oczywiście wybór jest też zależny od wymaganej grubości produktu. Blachy cienkie wytwarza się przez walcowanie na zimno blachy grube są gorącowalcowane.