Stal 1.4845 / X8CRNI 25-21 / 310S

Stal 1.4845 / X8CRNI 25-21 / 310S – Charakterystyka

  • Żaroodporna w powietrzu do temperatury ok. 1050*C.
  • Mało odporna na działanie gazów zawierających związki siarki.
  • Odporna na działanie atmosfer nawęglających, azotujących, i węgloazotujących.
  • Spawalna
  •  Podgrzewanie przy spawaniu i obróbka cieplna po spawaniu nie są wymagane.

Stal 1.4845 / X8CRNI 25-21 / 310S – zastosowanie

  • Części obciążone mechanicznie, pracujące w wysokich temperaturach.
  • Jako stal kwasoodporna jest stosowana na części aparatury chemicznej do konwersji metanu, pirolizy gazów.

 

  • Struktura : Austenityczna
SKŁAD CHEMICZNY
C SI MN P MAX S N CR MO NI INNE
≤0,10 ≤1,50 ≤2,00 0,045 ≤0,015 ≤0,11 24,00 – 26,00 19,00 – 22,00

[% masy]

Własności fizyczne
GĘSTOŚĆ MODUŁ
SPRĘŻYSTOŚCI
ŚREDNI WSPÓŁCZYNNIK
ROZSZERZALNOŚCI CIEPLNEJ
JEDNOSTKOWA
PRZEWODNOŚĆ CIEPLNA
JEDNOSTKOWA
POJEMNOŚĆ CIEPLNA
ELEKTRYCZNY
OPÓR WŁAŚCIWY
przy 20°C przy 20°C [10-6*1/K] przy 20°C przy 20°C przy 20°C
[kg/dm3] [kN/mm2] 20°C – 200°C 20°C – 400°C [W/(m*K)] [J/(kg*K)] [(Ohm*mm2)/m]
7,9 200(r) 15,5 17,0 15 500 0,85
MAGNETYZMNie magnetyczna

Uwaga: dane zawarte w powyższej karcie charakterystyki służą opisowi, odpowiedzialność jest wyłączona!

Sprawdź również:

Mogą cię zainteresować: